Delade filer till kemi 1 elever.
Men i själva verket kan vem som helst ha dem.

Back
         
Denna sida syfter på att tillföra filerna som används i kemi 1 föreläsningarna hos INIT College of Sweden.
 
Kapitel 2. Kunskap om materia.
kap2extrauppgifter.pdf
Kapitel 3. Periodiska systemet.
kap2och3kunskapkrav.pdf
provkap2och3.pdf
Kapitel 4. Atomer håller ihop.
bindningprovkunskapskrav.pdf
bindningprov.pdf
Kapitel 5. Att skriva reaktionsformler.
Kapitel 6. Kemiska beräkningar.
kemiskaberakningarprov.pdf
Kapitel 7. Syror och baser.
syrorochbaserfacit.pdf
Kapitel 8. Lite mer om kemiska reaktioner.
Kapitel 9. Oxidation och reduktion.
redoxprovinehall.pdf
redoxprov.pdf
Kapitel 10. Analytisk kemi.
Kapitel 11. Organisk kemi.
organiskpreprovuppgifter.pdf

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.