Delade filer till kemi 2 elever.
Men i själva verket kan vem som helst ha dem.

Back
         
Denna sida syfter på att tillföra filerna som används i kemi 2 föreläsningarna hos INIT College of Sweden.
 
Kapitel 1&2. Reaktionshastighet och kemisk jämvikt.
hastightetochjamviktprov.pdf
Kapitel 3. Organisk kemi.
organiskkemipreprov.pdf
organiskkemidel1prov.pdf
organiskkemiprov.pdf
Kapitel 4. Makromolekyler.
uppgifterinforprovet.pdf
makromolekylerprov.pdf
Kapitel 5. Biokemi.
Kapitel 6. Analytisk kemi.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.