Delade filer till Biologi 2 elever.
Men i själva verket kan vem som helst ha dem.

Back
         
Denna sida syfter på att tillföra filerna som används i biologi 2 föreläsningarna hos INIT College of Sweden.
 
Unit 1. Cellbiologi.
Unit 2. Molecular biology.
Unit 3. Genetics.
Unit 4. Ecology.
Unit 5. Evolution and biodiversity.
Unit 6. Human physiology.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.