Delade filer till Biologi 2 elever.
Men i själva verket kan vem som helst ha dem.

Back
         
Denna sida syfter på att tillföra filerna som används i biologi 2 föreläsningarna hos INIT College of Sweden.
 
Unit 1. Cell- och molekulärbiologi.
cellprov1.pdf
cellprov2.pdf
Unit 2. Växter och svampar.
vaxtersvampprov.pdf
Unit 3. Fysiologi 1.
fisiologiprov1.pdf
fisiologiver5.pdf
fisiologiver6.pdf
Unit 4. Fysiologi 2.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.