Delade filer till Matte grund elever.
Men i själva verket kan vem som helst ha dem.

Back
         
Denna sida syfter på att tillföra filerna som används i matte grund föreläsningarna hos INIT College of Sweden.

buk1aritmetik.pdf
buk2procent.pdf
hdbmmatte.pdf
tal1.mp4
decimaltal.mp4
negativatal.mp4
negativatal1.mp4
enheterochprefixer.mp4
brak1.mp4
brak2.mp4
potenser1.mp4
potenser2.mp4
buk3statistik.pdf


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.